Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Αρχείο Γιάννη Χρήστου, με ευγενική παραχώρηση.
Ο Γιάννης Χρήστου στη Siena της Ιταλίας, 1948-49. Μαθητευόμενος στα θερινά τμήματα της Ακαδημίας Κιτζιάνα.
Είναι η εποχή της Μουσικής του Φοίνικα.

prev  Set 1/4  next